Diagnostický přístroj Skin Analysing Magnifier

S A M ( zkratka od Skin Analysing Magnifier) je neinvazivní přístroj pro hloubkovou analýzu pleti, jehož prostřednictvím je možné vidět některé vady a nežádoucí trendy, které ve vaší kůži a podkoží vedou nebo povedou k projevům předčasného stárnutí. A to je přesně to, co často vyjadřujeme větou: „už nejsem tak krásná, jako když jsem byla mladá“. Ale proces stárnutí kůže se sice nedá zastavit, ale dá se výrazně zpomalit a oddálit! Přístroj SAM je nedílnou součástí mého know-how.

S A M k analýze hlubokých vrstev kůže využívá černého fluorescenčního světla. Pro klienta je toto vyšetření velmi jednoduché. Posadí se před přístroj, hlavu zakryje plachetkou (obrázek pod textem) a díky speciálně nastavenému zrcadlu vidí stejný obraz své pleti, jako já na druhé straně. (obrázek pod textem). To je velmi výhodné, protože tak můžu klientům komentovat a ukazovat jednotlivé diagnostikované problémy, které si zapisuji, a po ukončení analýzy je u „šálku zeleného čaje“ společně rozebíráme a hledáme vhodná řešení. Nejčastějšími S A M diagnostikovanými „nepřáteli mladistvého vzhledu a krásy“ jsou: zcela a plně saturovaná expozice kůže slunečnímu UV záření, obrovská zátěž volnými radikály a zcela nedostatečná dermo-antioxidační bariéra, chronická dehydratace, deficit důležitých prvků a kolagenu, dysbalance v hormonálním systému, skvrny na bělmu očí způsobené kritickým nedostatkem magnesia, intoxikace hlubokých i povrchových vrstev kůže různými vlivy, velmi často používanou kosmetikou… Na všechny typy detekovaných problémů pleti i detekované rizikové faktory dostane klient doporučení, která povedou k nápravě. Abychom vyloučili existující možnost intoxikace pleti používanou kosmetikou, což je velmi závažné a časté. Na závěr se vrátíme znovu k přístroji S A M, aplikujeme na pleť mnou ověřenou referenční kosmetiku, klientovu kosmetiku a společně vizuálně porovnáme výsledky.

Na závěr bych se chtěla zmínit o tom, že přístrojů S A M je v České republice jen několik desítek, podmínky pro jejich opatření a práci s nimi jsou limitované a vázané nejen na vzdělání završené certifikací (certifikát pod textem), ale jsou i jiná nezbytná kritéria, která masovější rozšíření omezují.